แดนสวรรค์

น จีน และญี่ปุ่น นั้น
เชื่อเรื่องการเดินทางไปสู่แดนสวรรค์กันมากมาย
หลายคนเชื่อว่า พระโพธิสัตว์
ได้ตั้งสัตย์อธิฐานว่า เมื่อถึงกาลอันควร
พระองค์จะเสวยชาติเป็นพระอมิตฺพุทธ
อยู่ในแดนสวรรค์
และผู้ที่เชื่อมั่นจะเดินเข้าสู่ นิพพาน
อันเป็นบรมสุขได้ง่าย...

หญิงชราคนนึง มีความเชื่อและเลื่อมใสในพุทธศาสนา
กำลังเดินไปตามถนนอย่างมุ่งมั่นในอะไรบางอย่าง
ระหว่างทางเดินสวนกับนักบวชรูปหนึ่ง

นักบวชถามหญิงชราผู้นั้นว่า
"กำลังตั้งหน้าจะไปสวรรค์หรือโยม"

หญิงชราพยักหน้า
นักบวชจึงกล่าวขึ้นอีกว่า
"อ๋อ...พระ อมิตฺพุทธ
คงกำลังรอโยมอยู่ที่นั่นแล้วกระมัง"


หญิงชราสั่นศีรษะ
นักบวชจึงถามกลับไปว่า
"อ้าว...ถ้าพระอมิตฺพุทธไม่อยู่ในแดนสวรรค์แล้ว
พระองค์อยู่ที่ไหนล่ะโยม"


หญิงชรายิ้ม แล้วชี้นิ้วไปที่หัวใจของนาง
แล้วเดินจากไป

นักบวชเบิกตากว้างพร้อมรอยยิ้ม และพึมพำด้วยความพอใจว่า

"นี่แหละ ชาวสวรรค์ที่แท้ล่ะ"จากหนังสือ โยคะพบเซ็น ของ เทรเวอร์ เล็กเก็ตต์
แปลโดย สมิทธิ์ จิตตานุภาพ
สำนักพิมพ์ หนังสือเล่มเล็ก เมษายน พ.ศ.2531

ากเรื่องเล่าข้างต้น บ่งบอกไว้อย่างชัดเจนมาก
ถึงความเชื่อที่เหมือนอยู่นอกเหนือความเป็นจริง
แต่ในคำตอบตอนท้ายนั้น ทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัด
เสียยิ่งกว่าความจริงใดๆ

แดนสวรรค์ เราจะเสาะแสวงหาให้มันรู้สึกห่างไกลทำไม
ในเมื่อ แดนสวรรค์นั้นอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วชี้ถึง
ใกล้แค่เอามือกุมมันไว้ได้ และอยู่อย่างเป็นสุข

แล้วแดนสวรรค์ของท่านล่ะ อยู่ที่ใด...
ข้าพเจ้าไม่ได้ถามนะ...ข้าพเจ้ากำลังบอกท่าน

ไม่มีความคิดเห็น: